Koninginnenteelt

Cursus Koninginnenteelt

Deze cursus is gericht op de imkers die Koninginnenteelt als een vast deel willen zien van hun imkermethoden. Dit zijn vaak imkers die 3 of meer jaar imkeren.

Programma:

De cursus bestaat in totaal uit 12 bijeenkomsten.

5 theorieavonden:

* In 5 avonden theorie doorlopen we de belangrijkste facetten van de Koninginnenteelt. Hierbij gaat het niet alleen erom Koninginnen te vermeerderen – maar het gaat er ook om om de juiste kwaliteiten van een volk te kunnen waarnemen en de juiste eitjes te kunnen selecteren.

7 praktijkavonden:

In de praktijkavonden gaat het om het zelf doen en zelf ervaren. Van cursisten verwachten we dat ze alle praktische oefeningen thuis met een eigen volk oefenen.

1 avond evaluatie + diploma uitreiking:

op het eind  hebben we 1 avond voor de evaluatie en de diplomauitreiking

Docent:

Thomas Freitag

De theoretische avonden zijn op:

5 maart – 19 maart – 2 april – 16 april en 7 mei

De praktijkavonden zijn op:

donderdag 14 mei; vrijdag 15 mei; maandag 18 mei; vrijdag 22 mei; zondag 31 mei, donderdag 4 juni.

Evaluatie en diplomauitreiking:

donderdag 25 juni.

Belangrijke punten voor de praktijklessen:

In de lessen laat de docent stapsgewijs de belangrijkste praktische vaardigheden van de koninginnenteelt zien. De cursist probeert binnen 1 of 2 dagen deze activiteit zelf thuis uit te voeren. Liefst in een groep van 2 cursisten. In ieder praktijkles wordt daarom ook geëvalueerd over die “eigen praktijk”.

Om de eigen praktijk vruchtbaar te kunnen uitvoeren is het nodig dat de cursist een aantal zaken aanschaft. Zoals: starter, teeltraam met dopjes en kooien, overlarfnaald, bevruchtingskastjes.

Voor de praktijk zijn 2 pleegvolken nodig. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om bijen af te tappen voor starter en bevruchtingskastjes.

Cursus Koninginnenteelt

Deze cursus is gericht op de imkers die Koninginnenteelt als een vast deel willen zien van hun imkermethoden. Dit zijn vaak imkers die 3 of meer jaar imkeren.

Programma:

De cursus bestaat in totaal uit 12 bijeenkomsten.

5 theorieavonden:

* In 5 avonden theorie doorlopen we de belangrijkste facetten van de Koninginnenteelt. Hierbij gaat het niet alleen erom Koninginnen te vermeerderen – maar het gaat er ook om om de juiste kwaliteiten van een volk te kunnen waarnemen en de juiste eitjes te kunnen selecteren.

7 praktijkavonden:

* In de praktijkavonden gaat het om het zelf doen en zelf ervaren. Van cursisten verwachten we dat ze alle praktische oefeningen thuis met een eigen volk oefenen.

1 avond evaluatie + diploma uitreiking:

* op het eind  hebben we 1 avond voor de evaluatie en de diplom \a uitreiking

Docent:

Thomas Freitag

De theoretische avonden zijn op:

5 maart – 19 maart – 2 april – 16 april en 7 mei

De praktijkavonden zijn op:

donderdag 14 mei; vrijdag 15 mei; maandag 18 mei; vrijdag 22 mei; zondag 31 mei, donderdag 4 juni.

Evaluatie en diploma uitreiking:

donderdag 25 juni.

Belangrijke punten voor de praktijklessen:

In de lessen laat de docent stapsgewijs de belangrijkste praktische vaardigheden van de koninginnenteelt zien. De cursist probeert binnen 1 of 2 dagen deze activiteit zelf thuis uit te voeren. Liefst in een groep van 2 cursisten. In ieder praktijkles wordt daarom ook geëvalueerd over die “eigen praktijk”.

Om de eigen praktijk vruchtbaar te kunnen uitvoeren is het nodig dat de cursist een aantal zaken aanschaft. Zoals: starter, teeltraam met dopjes en kooien, overlarfnaald, bevruchtingskastjes.

*Voor de praktijk zijn 2 pleegvolken nodig. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om bijen af te tappen voor starter en bevruchtingskastjes.